Skip to content

CV Details

Κωνσταντίνος Εμμ.

Μπαντουβέρης - Μπαντουβεράκης

Ο Δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Εμμ. Μπαντουβέρης – Μπαντουβεράκης, είναι Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  Αριστούχος Πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με Υποτροφίες καλύτερης επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε τέσσερα συναπτά έτη σπουδών. Είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή (Γ’ Τάξη Αδείας) παρέχοντας αρχικά υπηρεσίες σε οικογενειακή επιχείρηση Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο από το 2001 έως τα τέλη του 2007.

Εργάστηκε ως συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο (με αντικείμενο τις απαλλοτριώσεις ακινήτων και τις αστικές διαφορές) από το 2006 έως τον Οκτώβριο 2007. Ήτανε ασκούμενος δικηγόρος του Δ.Σ.Α. στην Νομική Υπηρεσία της ‘’SHELL HELLAS A.E. Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων’’ από τον Νοέμβριο 2007 έως τον Σεπτέμβριο 2008 και έπειτα στο δικηγορικό γραφείο Νικολάου Σοφοκλέους και Συνεργατών από τον Οκτώβριο 2008 έως τον Ιούνιο 2009 ως ασκούμενος και εν συνεχεία ως συνεργάτης δικηγόρος μέχρι το έτος 2015.

Νομικός Σύμβουλος μέλος του ΔΣΑ και παράλληλα εξωτερικός συνεργάτης σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορική εταιρεία με αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο – Εμπορικό Δίκαιο – Διοικητικό Φορολογικό Δίκαιο και Ποινικό Φορολογικό, από τον Ιούλιο 2009 και εφεξής.

Ως δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην περιοχή του Χαϊδαρίου στην Αθήνα όπου απασχολεί προσωπικό και συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους και τεχνικούς συμβούλους, παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες και αναλαμβάνει υποθέσεις ποινικού δικαίου (σωματικές  βλάβες, ανθρωποκτονίες εξ’ αμελείας και εκ προθέσεως, κλοπές, ληστείες, απάτες – φορολογικές – ασφαλιστικές κ.λπ., πλαστογραφίες, δυσφημίσεις κλπ),  φορολογικού ποινικού δικαίου (Μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο – νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – πρόστιμο Κ.Β.Σ, Φ.Π.Α. Εισόδημα κ.λπ.), υποθέσεις Αστικών Αξιώσεων θυμάτων και συγγενών επί τροχαίων ατυχημάτων (θανατηφόρων και μη, βαριών – επικίνδυνων σωματικών βλαβών, μονίμων αναπηριών κ.λπ.) υποθέσεις εταιριών ως νομικός σύμβουλος αναγνωρισμένων επιχειρήσεων και εταιριών, διαταγές πληρωμής και ανακοπές-αναστολές, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, υποθέσεις αστικής φύσεως οικογενειακού δικαίου (π.χ. κατ’ αντιδικία διαζύγιο και συναινετικό, διατροφές τέκνων – εν διαστάσει συζύγων, επιμέλειας ανηλίκων τέκνων και ρύθμιση της επικοινωνίας αυτών),  υποθέσεις διοικητικού δικαίου (φορολογικών προσφυγών ενδικοφανών και μή, τελωνειακών παραβάσεων, άδειες παραμονής – visa αλλοδαπών), υποθέσεις του πρώην ν. 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, υποθέσεις τραπεζικού αντικειμένου (π.χ. Διαπραγμάτευση με Τράπεζες και Εισπρακτικές εταιρείες σχετικά με υφιστάμενα κόκκινα ή μη δάνεια , απεμπλοκή δανειοληπτών από δάνεια και τραπεζικά χρέη μέσω εξώδικης συμβιβαστικής λύσης, άλλως μέσω δικαστικής απόφασης με δικαστική διέξοδο) και άλλα εξειδικευμένα θέματα.

Με πολυετή εμπειρία στην μάχιμη δικηγορία, μπορεί και παρέχει πλήρη υποστήριξη σε δικαστικές υποθέσεις και σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, με γνώμονα την άρτια νομική κατάρτιση, δικαστική και εξώδικη τεκμηρίωση νομοθετικά και νομολογιακά και κυρίως την απόλυτη τήρηση των εντολών εκάστου εντολέα ως προς την ικανοποίηση-διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών του.

Η πολυπλοκότητα των υποθέσεων που χειρίζεται καθημερινώς, του επιτρέπουν τόσο εκείνου όσο και στους εξειδικευμένους συνεργάτες του, να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νομικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, λειτουργώντας στα απαραίτητα δικονομικά πλαίσια, ώστε να παρέχονται  αδιάσειστα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιχειρηματολογία κάθε αστικής και ποινικής υπόθεσης και παραμένουν μέχρι και σήμερα αδιαμφισβήτητα.

Ειδικότερα οι υποθέσεις που αναλαμβάνει αφορούν :

Τηλέφωνο

+ (30) 6947 006 926

EMAIL

info@lfg.gr

Διεύθυνση

Αγωνιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου 80,
ΤΚ 124 61 Χαϊδάρι